-10%
z767339908891_b92164970bb32c139b3cfb5840d8e8a3
-10%
z767339906514_0c75dde2b29e36d828d7d1dc01173325
-10%
z767339902108_6c70594ba520bc6126d4dacaa38ae00a
-10%
z767339906646_c69460aa2ac5644a9c9e3d703bd25784
-10%
z767339909904_64e5ba9a5e4cc2c8866203bacd4b39d8
-10%
z767339906568_2caee56c24f4215e6aa974e6a9634451
z767339908891_b92164970bb32c139b3cfb5840d8e8a3
z767339906514_0c75dde2b29e36d828d7d1dc01173325
z767339902108_6c70594ba520bc6126d4dacaa38ae00a
z767339906646_c69460aa2ac5644a9c9e3d703bd25784
z767339909904_64e5ba9a5e4cc2c8866203bacd4b39d8
z767339906568_2caee56c24f4215e6aa974e6a9634451

SOFA ELLA

Available: In stock
Mã Sản Phẩm SF-EL001
Chiều Cao 81 cm
Chiều Rộng 220 cm
Độ Sâu  92 cm
Độ Sâu Ghế 59 cm
Chiều Rộng Bên Trong 176 cm
Chiều Cao Ghế Ngồi 45 cm
Chân 18 cm

19,900,000₫ 17,900,000₫

Compare